Regjeringen har gjort det enklere for pensjonert personell å jobbe i helsesektoren uten å tape pensjon

Regjeringen har vedtatt forskriftsendring for pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP. Mottar du pensjon fra oss og bidrar frivillig eller ved beordring i helsesektoren under koronapandemien, vil du ikke få redusert pensjonsutbetalingen.

Forskriftsendringen er i kraft fra 17. mars og gjelder til 1. november 2020. Tiltaket gjelder for alt personell som tar tjeneste i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder dermed alle ansattegrupper som arbeider i offentlig helsetjeneste slik som kokker, renholdere, assistenter, m.m.

Forskriftsendringen gjelder ikke for de som mottar uførepensjon fra oss.

Hva er vilkårene for at frivillig tjeneste omfattes av tiltaket?

For frivillig tjeneste er det vilkår om at arbeidet må være nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov som skyldes utbruddet av koronavirus.

Hva er beordret tjeneste?

Beordret tjeneste er de tilfeller der beordringshjemmelen i helseberedskapsloven, jf. forskrift 6. mars 2020 nr. 238 er benyttet.