Trygdeoppgjøret 2020 er utsatt til høsten

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret for 2020 skal bli utsatt til høsten, grunnet koronasituasjonen og utsettelse av årets lønnsoppgjør. Valget får ingen konsekvens for størrelsen på din pensjon fra oss. Når trygdeoppgjøret er gjennomført vil virkningstidspunktet for endringer være 1. mai 2020, som vanlig.

Hvert år regulerer trygdeoppgjøret grunnbeløpet (G) og pensjonene i folketrygden. Normalt gjennomføres denne G-reguleringen i mai, etter årets lønnsoppgjør. Når lønnsoppgjøret ble utsatt vurderte regjeringen at trygdeoppgjøret også skulle utsettes til høsten. Slik at det kunne gjennomføres etter årets lønnsoppgjør som vanlig.

Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Regjeringen.