Trygdeoppgjøret ble gjennomført 2. september 2020

Trygdeoppgjøret for 2020 ble utsatt grunnet koronapandemien. Drøfting er nå gjennomført og regjeringen har frigjort en pressemelding om nytt grunnbeløp. Du kan lese pressemeldingen her.

Grunnbeløpet øker med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 kroner, med virkning fra 1. mai 2020.

Pensjonistene vil få en årlig økning i pensjonen på 1,2 prosent. Alderpensjoner under utbetaling vil øke med 0,74 prosent.

Vi vil nå begynne å oppdatere våre systemer med nytt grunnbeløp og gjennomføre regulering av pensjoner (G-regulering).