Vi senker lånerenten

Laveste rente på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse er 2,2 prosent fra 1. juli.

Fra 1 september settes renten på lån ytterligere ned med 0,6 prosentpoeng og laveste rentesats etter endring blir da 1,6 prosent.