Vi senker lånerenten

Laveste rente på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse er 1,6 prosent fra 1. september 2020.