Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon fra 2021

Er du født i 1954? Da er du første årskull ut som blir omfattet av de nye samordningsreglene. Fra 2021 er det innført et nytt samordningsregelverk som omfatter 1954 til 1962 kullet, som trer i kraft når du tar ut alderspensjon fra 67 år. Har du AFP eller særalderspensjon blir pensjonen omregnet til ordinær alderspensjon ved 67 år og ny samordning får da effekt.

Samordningsloven regulerer fordelingen av pensjon som utbetales fra offentlig tjenestepensjonsordning, når alderspensjonen fra oss blir samordnet med din alderspensjon fra folketrygden.
Samordning av alderspensjon innebærer at din tjenestepensjon blir redusert gjennom et samordningsfradrag som beregnes etter hva du får i pensjon fra folketrygden.

De nye samordningsreglene er innført på bakgrunn av innføringen i 2011 av ny opptjeningsmodell for alderspensjon i folketrygden. Årskullene mellom 1954 og 1962 tjener opp til alderspensjon etter delvis gamle og nye opptjeningsregler. På bakgrunn av dette skal tjenestepensjonen samordnes etter en tilsvarende del av gamle og nye samordningsregler, som tar høyde for hvor stor andel du har opptjent etter gammel og ny modell i folketrygden.

For hvert årskull fra 1954 øker den delen av alderspensjonen som skal samordnes etter nye regler og tilsvarende synker den delen som samordnes etter gamle regler. Fra 1963 kullet vil alderspensjonen bli samordnet fullt ut etter nytt regelverk.

Født i 1954: Alderspensjonen blir samordnet etter 90 prosent gammelt og 10 prosent nytt regelverk – 90/10
Født i 1958: Alderspensjonen blir samordnet etter 50 prosent gammelt og 50 prosent nytt regelverk – 50/50
Født i 1962: Alderspensjonen blir samordnet etter 10 prosent gammelt og 90 prosent nytt regelverk – 10/90

Alle har opptjent forskjellig til alderspensjon i både folketrygden og offentlig tjenestepensjonsordning. Hva man får i alderspensjon er dermed en individuell utregning. Hvordan de nye samordningsreglene påvirker alderspensjonen vil derfor også være individuelt. Lurer du på hva du får i pensjon ved 67 år kan du sjekke vår pensjonskalkulator

Du kan finne mer informasjon om alderspensjon og regelverket her:

Alderspensjon for deg født mellom 1954 og 1962

Samordningsloven: De nye reglene fremgår i §§ 24a og 24b, samt Forskrift om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 20 (FOR-2020-05-28-1084).

Nye regler for levealdersjustering i kommunal sektor fremgår av SGS 2020 del I §§ 16-1 og 16-1 a.