Trygdeoppgjøret 2021 er nå klart. Grunnbeløpet øker fra kr. 101 351 til kr. 106 399.

Regulering av pensjoner fra Arendal kommunale pensjonskasse

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 4,99 % fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,98 % fra 1. mai 2021.