Laveste rente på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse blir 1,3 prosent fra 1. september 2021.