Har du uførepensjon fra oss, er din utbetaling basert på hva du har oppgitt at du skal tjene ved siden av pensjonen.
Hver høst foretar vi et etteroppgjør når skatteoppgjøret er klart, da kontrollerer vi om du har fått utbetalt riktig pensjon i forhold til den faktiske inntekten din.

Hva regnes som inntekt?

Som hovedregel er det pensjonsgivende inntekt etter Folketrygdloven § 3-15 som vil påvirke hva du får i uførepensjon. Dette er blant annet arbeidsinntekt, næringsinntekt, honorar for styre eller tillitsverv, omsorgslønn eller fosterhjemsgodtgjørelse.

Det er likevel noen inntekter som ikke skal redusere pensjonen, selv om de defineres som pensjonsgivende i folketrygden. Dette er inntekt og feriepenger som stammer fra avsluttet arbeid før uførepensjonen ble innvilget (etterslepsinntekter), eller erstatning for inntektstap ved erstatningsoppgjør etter skadeerstatningsloven § 3-1, yrkesskadeforsikringsloven § 13 eller pasientskadeloven § 4 første ledd.

Har du inntekter som skal holdes utenfor må du selv opplyse oss om og dokumentere disse inntektene.

Hva er din inntektsgrense?

Da du fikk innvilget uførepensjon hos oss, ble det satt en inntektsgrense. Dette er det årlige beløpet du kan tjene før uførepensjonen blir redusert.

Er du usikker på hva inntektsgrensen din er, kan du finne denne i vedtaket ditt.

Etteroppgjøret

Viser skatteoppgjøret at du i 2020 har hatt høyere inntekt enn hva du har oppgitt til oss, får du vedtak om tilbakebetaling eller informasjon om trekk i din løpende pensjon. I et eventuelt vedtak vil du få opplyst om hvilket beløp som kreves tilbake og hvordan dette skal betales. Ønsker du en annen nedbetalingsavtale kan du kontakte oss for å avtale dette.

Viser skatteoppgjøret at du i 2020 har hatt lavere inntekt enn du har oppgitt til oss, får du vedtak om etterbetaling. Beløpet blir utbetalt ved pensjonsutbetalingen i desember til kontonummeret du har oppgitt til oss.

Mer informasjon om etteroppgjør kan du lese her hos oss.

Du kan også lese mer om uføretrygd hos NAV.