Skattetrekk på din utbetaling i desember avhenger av hvilken ytelse du får fra oss.

Dersom du har uførepensjon skattlegges denne som lønnsinntekt og du vil da ha halvt skattetrekk på din ordinære utbetaling. For alderspensjon, AFP og etterlattepensjon vil utbetalingen være trekkfri.

Har du bedt om ekstra skattetrekk vil dette bli trukket som normalt.

Du finner mer informasjon om skatteregler som gjelder din ytelse på skatteetaten.