Russlands angrep på Ukraina er en grusom påminnelse om at demokratiske verdier fremdeles er under sterkt press. Dette utgjør en trussel for stabilitet i Europa. Våre tanker går til alle de som uskyldig er rammet av denne meningsløse aggresjonen.

Pensjonskassen investerer i aksjer og obligasjoner gjennom fond og ikke direkte i enkeltselskaper. Ved utgangen av februar måned hadde pensjonskassen kun eksponering mot et russisk selskap gjennom en eierandel av et utenlandsk aksjefond. Denne eierandelen som utgjør 0,017 % av vår samlede investeringer, forsøkes nå å blir solgt av forvaltningsselskapet.

Med bakgrunn i krigen i Ukraina vil pensjonskassen fremover utelukke investeringer i Russland og Hviterussland.