Pensjonskassen sitt resultat for 2021 er det høyeste som er oppnådd gjennom historien fra opprettelsen i 1916. Resultatet gjør at pensjonskassen kan redusere pensjonskostnadene til Arendal kommune og andre tilknyttede virksomheter. I tillegg bidrar resultatet til å forsterke pensjonskassen sin risikobærende evne. Det kommer godt med i disse urolige tider. Du kan lese mer om resultatet og pensjonskassen i Årsrapporten 2021.