Pensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse utbetales den 12. i hver måned. Dersom dette er en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før.
Utbetalinger fra pensjonskassen for 2022 er som følger:

Utbetalingsmåned Utbetalingsdato
Januar 12.01.2022
Februar 11.02.2022
Mars 11.03.2022
April 12.04.2022
Mai 12.05.2022
Juni 10.06.2022
Juli 12.07.2022
August 12.08.2022
September 12.09.2022
Oktober 12.10.2022
November 11.11.2022
Desember 12.12.2022

Vi innhenter ditt elektroniske skattekort automatisk fra skatteetaten.