Pensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse utbetales den 12. i hver måned. Dersom dette er en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før.
Utbetalinger fra pensjonskassen for 2022 er som følger:

UtbetalingsmånedUtbetalingsdato
Januar12.01.2022
Februar11.02.2022
Mars11.03.2022
April12.04.2022
Mai12.05.2022
Juni10.06.2022
Juli12.07.2022
August12.08.2022
September12.09.2022
Oktober12.10.2022
November11.11.2022
Desember12.12.2022

Vi innhenter ditt elektroniske skattekort automatisk fra skatteetaten.