Laveste nominelle rentesats på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse vil fra 1. september 2022 være 2 prosent.

Lån til medlemmer i pensjonskassen defineres som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag skattlagt. Denne fordelen blir beregnet ut fra en sats kalt normrente som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året.

Normrenten er fra 1. september 2022 fastsatt til 2,0 prosent.

For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.