Pensjon for desember utbetales mandag 12. desember. Hvordan skattetrekket blir på din utbetaling fra Arendal kommunale pensjonskasse, er avhengig av hvilken ytelse du mottar fra oss.

Utbetaling av pensjonstypene alderspensjon, AFP og etterlattepensjon er trekkfri i desember.
Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, og det vil da være halvt skattetrekk på din ordinære utbetaling.

Har du bedt om ekstra skattetrekk på pensjonsutbetalingen fra oss, vil dette trekkes som normalt.

Du kan lese mer om skatt og pensjon på skatteetaten.no. Skattetrekk på ytelse fra NAV, kan du lese om på nav.no