Pensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse utbetales den 12. i hver måned. Dersom dette er en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før.
Utbetalinger fra pensjonskassen for 2023 er som følger:

UtbetalingsmånedUtbetalingsdato
Januar12. januar
Februar10. februar
Mars10. mars
April12. april
Mai12. mai
Juni12. juni
Juli12. juli
August11. august
September12. september
Oktober12. oktober
November10. november
Desember12. desember

Vi innhenter ditt elektroniske skattekort automatisk fra skatteetaten.