Tiltaket med særskilt pensjonistlønnssats videreføres frem til 1.juli 2023. Dette gjelder arbeid relatert til flyktninger fra Ukraina eller med TISK-tiltak (Testing Isolasjon Smittesporing og Karantene) og vaksinering.

Pensjonert personell som arbeider på særskilt pensjonistlønn, kan gjøre dette uten å få alderspensjon eller AFP avkortet. Det er ikke satt begrensninger på hvilke yrkesgrupper som kan benytte seg av dette tiltaket, men gjelder arbeid som bidrar til å avlaste kommunene med det ekstraordinære personellbehovet grunnet Covid-19 og flyktninger fra Ukraina. Satsen for særskilt pensjonistlønn er avtalt til å være 300 kroner.

Du kan lese mer om tiltaket på sidene til KS.

Eller om at Pensjonister kan jobbe med ukrainske flyktninger uten avkortning her.