Pensjonskassen sitt resultat for 2022 er preget av negativ avkastning på investert kapital. Det har vært stor variasjon i finansmarkedene i 2022 som følge av krig i Ukraina, energikrise, svært høy inflasjon og renteøkninger. Til tross for et svakt totalresultat har pensjonskassen tilført 60 MNOK til premiefondet. Arendal kommune og andre tilknyttede virksomheter har da mulighet til å redusere sine pensjonskostnader fremover. I årsrapporten for 2022 kan du lese mer om resultatet og pensjonskassen.