Laveste nominelle rentesats på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse vil fra 1. juli 2023 være 3,7 prosent.

Lån til medlemmer i pensjonskassen defineres som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag skattlagt. Denne fordelen blir beregnet ut fra en sats kalt normrente som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året.

Normrenten er fra 1. juli fastsatt til 3,7 prosent.

For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.