Foretak tilknyttet Arendal kommunale pensjonskasse

20220522 120400

Foretak med avtale med pensjonskassen:

  • Arendal kommune
  • Arendal Eiendom KF
  • Arendal Havn KF
  • Arendal kirkelige fellesråd
  • Hove Drifts- og utviklingsselskap AS
  • Agder kommunale støttetjenester (AKST)
  • 110 Agder IKS
  • Arendal kommunale pensjonskasse

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde ansatte inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i pensjonskassen. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.