Vi er Arendal kommunale pensjonskasse

Arendal kommunale pensjonskasse ble opprettet i 1916 som den femte pensjonskassen i landet. Pensjonskassen er en egen juridisk enhet med eget styre som øverste organ. Vi rapporterer til Finanstilsynet og har vår egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og pensjonskassen hefter ikke for kommunens forpliktelser.

Det er et myndighetskrav at pensjonskassen skal være fondsoppbygget. Pensjonsfondet finansieres av medlemspremie, arbeidsgiverpremie og vår avkastning på forvaltningskapitalen

Pengene vi forvalter for fremtidige pensjonsutbetalinger investerer vi blant annet i bankinnskudd, obligasjoner, eiendom og aksjer.

Saksbehandling og ivaretakelse av medlemmene samt forvaltning av kapitalen blir foretatt av 5 ansatte i våre lokaler på Tyholmen i Arendal.

  • Kassa orginal

Arendal kommunale pensjonskasse ble opprettet 01.07.1916 av bystyret i Arendal kommune. I det første driftsåret var det registrert 95 medlemmer og forvaltningskapitalen var på 13 tusen kroner. Registrerte medlemmer er nå økt til 13 tusen medlemmer og forvaltningskapitalen er nå 5 milliarder kroner.