Tilgjengelighetserklæring for Arendal kommunale pensjonskasse

I Stock 1182271095 1 2024 04 22 144727 lhix 1

Vi har målsetning om høy grad av universell utforming på vår nettside, for at flest mulig har lett tilgang til god og åpen informasjon. Pensjonskassen er ikke underlagt kravene i forskrift om universell utforming, men vi velger likevel å publisere en tilgjengelighetserklæring i tråd med forskrift.

Denne erklæringen gjelder for akpensjon.no. Tallene er fra 6. juni 2024.

Tilgjengelighet/Accessibility

Vi bruker AsscessScan til å kontinuerlig måle i hvilken grad akpensjon.no oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Verktøyet gir oss en «Accessibility Score» som viser i hvilken grad nettsiden samsvarer med standardene i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Resultatene fra en rekke tester som hovedsakelig fokuserer på følgende kategorier:

  • Skjermleserjusteringer (for blinde brukere)
  • Tastaturnavigasjonsjusteringer (for motorisk nedsatte brukere)
  • UI-, design- og lesbarhetsjusteringer (for synshemmede brukere

Accessibility Score: 95 av 100 poeng.

Kilde: AsscessScan.

Merknader:

PDF’er hovedsakelig årsrapporter som pt. ikke er universelt utformet.

Videoene som er på nettsiden er ikke tekstet, men tekstlig innhold på videoene er dekkende for hva som kommuniseres muntlig.

Tips

Tekststørrelse

Hold inne Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.
Hold inne Ctrl og tast – (minus) for å zoome ut.

Skjermleser

En skjermleser er et dataprogram som presenterer det visuelle på en skjerm over til en leseliste eller til syntetisk tale. Et eksempel på en slik skjermleser er Jaws skjermleser.

Du kan få mer informasjon om skjermlesere på Blindeforbundets nettsider.

For innhold på engelsk/ For content in English

Read the Words – er en gratis nettjeneste som konverterer tekst til tale.

WebbIE – er et gratis program som gjør det lettere for blinde og svaksynte å bruke nettet.

Hvordan si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller som er språklig vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på pensjonskassenforfylkene.no?

Vi setter pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

Her kan du ta kontakt: post@akpensjon.no