Lån fra Arendal kommunale pensjonskasse

20210711 171925

Søknad om boliglån

Alle våre medlemmer kan søke om lån, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Gjenlevende ektefelle kan også søke om lån.

Dersom et yrkesaktivt medlem slutter i sin stilling med medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse, kan lånet opprettholdes, men renten vil da bli tillagt 0,5 prosentpoeng.

Lånetaker må selv bo i boligen eller leiligheten som stilles som sikkerhet for lånet, dersom ikke annen ordning er godkjent av pensjonskassen i en overgangsfase. Boligen eller leiligheten må være fullverdiforsikret.

Lånekalkulator

Lånebeløp
EDIT

Rentesats
EDIT

Løpetid
EDIT

Ofte stilte spørsmål

 • Hvor mye kan jeg låne?

  Hvor mye du kan låne avhenger av din økonomiske situasjon, lån gis etter en samlet vurdering av pantesikkerheten og din betjeningsevne. Tenk igjennom hvilken livssituasjon du er i og hvilken livsstil du ønsker å ha før du bestemmer deg for hvor mye lån du tar opp. Pensjonskassen må vurdere om du har tilstrekkelig midler til å dekke normale utgifter til livsopphold ved en rente på minimum 7 %, har du ikke dette kan ikke pensjonskassen innvilge lånesøknaden.

  Du kan ikke ha en samlet gjeld som overstiger 3 ganger brutto inntekt. Er ektefelle/samboer felles låntaker, legges den samlede brutto inntekten til grunn.

  Sikkerhet i egen bolig eller selveierleilighet

  Lån ytes mot 1. prioritets pant innenfor 70 % av godkjent takst eller meglers verdivurdering. Maksimum lånebeløp er 2.000.000 kroner. Pensjonskassen kan innenfor samme ramme vike prioritet for Husbanken.

  Sikkerhet i egen borettslagsleilighet

  Lån ytes mot pant i adkomstdokumentene innenfor 70 % av innskuddsbeløpet/kjøpesummen. Maksimum lånebeløp er 1.500.000 kroner.

  Det blir ikke stilt krav til hva du bruker lånet til så lenge vi har sikkerhet i bolig eller leilighet eid av låntaker, og lånet ligger innenfor 70 % av boligens eller leilighetens verdi. Du kan bruke lånet til boligkjøp, refinansiering, modernisering, hytte og bil etc.

 • Hva må legges ved lånesøknaden?

  Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden om lån fra Arendal kommunale pensjonskasse:

  • Gyldig verdivurdering av boligen eller leiligheten. Verdivurderingen må være av ny dato og utført av en takstmann eller eiendomsmegler som har vært på befaring i boligen/leiligheten. Hvis du bor i et borettslag, må du passe på at eiendomsmegleren oppgir om markedsverdien inkluderer fellesgjeld eller ikke. Verdivurderingen betales av lånetaker.
  • Kopi av din siste skattemelding og lønnsslipp, og eventuelt fra medlåntaker
 • Renter og gebyrer

  Laveste rente på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse er 5,3 % for nye lån. Vi tilbyr ikke fastrentelån.

  Termin gebyr: 20 kroner
  Etableringsgebyr: 600 kroner
  Tinglysningsgebyr bolig eller selveierleilighet: 540 kroner
  Tinglysningsgebyr borettslagleilighet: 440 kroner
  Termin forfall: Månedlig

 • Kan jeg få avdragsfrihet?


  Du kan få avdragsfrihet i inntil 5 år dersom lånet er innenfor 60 % av stilt sikkerhet. Deretter avdras lånet over maksimum 25 år.

 • Annuitetslån eller serielån?

  Annuitetslån

  Med et annuitetslån, som er mest vanlig, betaler man samme beløp hver måned gjennom hele lånets løpetid, med mindre rentesatsen endrer seg. Det som kjennetegner annuitetslån, er at man til å begynne med betaler mer renter enn avdrag. Etter hvert som man betaler mer og mer ned på lånet, vil avdragene bli større og rentene mindre.

  Serielån

  Har du god betjeningsevne, kan du velge serielån i stedet for annuitetslån. I et serielån er avdragsbeløpet det samme gjennom hele låneperioden, mens rentebeløpet synker etter hvert lånet nedbetales. Som regel vil tilbakebetalingen av et serielån gi noe større utgifter for kunden til å begynne med, enn det annuitetslån gir.

  Et serielån betyr at man i starten vil betale tilbake mer av lånet enn om han har et annuitetslån (siden man i et annuitetslån i begynnelsen betaler mer renter enn avdrag). På den måten vil samlet rentebetaling bli noe lavere for serielån enn for annuitetslån med samme rente og løpetid.

 • Kan jeg søke om refinansiering?

  Ja, alle typer lån kan refinansieres. For refinansiering gjelder samme regler som for lån til egen bolig og lån til borettslagsleilighet.

 • Kan jeg søke om mellomfinansiering?

  Nei. Vi tilbyr ikke mellomfinansiering.

  Mellomfinansiering er finansiering av din nye bolig før du har fått oppgjør for din gamle bolig.

 • Generelt

  Det er mulighet for å tinglyse panteretten på et større beløp enn man faktisk låner. Dersom man får lånebehov i fremtiden, vil en panterett kunne lånes opp til panterettens pålydende, forutsatt at lånetaker har tilfredsstillende sikkerhet og betjeningsevne. Kunden slipper således unødvendige gebyrer til det offentlige. En panterett har en levetid på 30 år.

  Alle lån gis med 6 ukers gjensidig oppsigelsesfrist. Det gjelder så vel hel oppsigelse, som endringer i enkelte vilkår.

 • Hvordan søker jeg?

  Pensjonskassen behandler søknad om lån, og gir lånetilsagn. Du benytter vårt søknadsskjema som du finner ovenfor.

  Husk å legg ved nødvendig dokumentasjon:

  • Verdivurdering eller takst av din bolig
  • Siste skattemelding og lønnsslipp fra deg og eventuelt medlåntaker

  Vi har avtale med Sparebanken Sør som forvalter låneavtalene og oppbevarer panteobligasjoner og dokumenter

Lån og forsikring i Storebrand

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i pensjonskasser. Ettersom Arendal kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen kan vi tilby våre rettighetshavere disse medlemsfordelene.

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer:

 • Aktive medlemmer
 • Personer med oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunene/øvrige medlemsforetak)
 • Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

Du kan lese mer om medlemsfordelene på Storebrand.no. Dersom du trenger råd eller hjelp, kan du ta direkte kontakt med en kundekonsulent i Storebrand per telefon eller e-post. Husk at all dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver. Spørsmål rundt medlemsfordelene dine i Storebrand, rettes til Storebrand kundeservice på telefon 915 08 880 eller epost espen.rosenberg@storebrand.no.