Velkommen til Arendal kommunale pensjonskasse

  • Torungen juli 2021
  • Kalvoysund mokkalasset fyr
  • Kassa orginal
  • Seilbat og skjaer

Arendal kommunale pensjonskasse ble opprettet i 1916 som den femte offentlige pensjonskassen i landet. Vi har lang erfaring med å håndtere tjenestepensjon for ansatte i Arendal kommune. 

Medlemmer kan logge seg inn på Min Side og se sin opptjening  i Arendal kommunale pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger som er tilknyttet overføringsavtalen. Vår pensjonskalkulator gir deg muligheten til å utforske flere alternativer for pensjonsuttak. 

Vi er alltid her for å hjelpe medlemmene våre med å navigere i pensjonsplanleggingen.

Informasjon til medlemmer

Medlemskapet i pensjonskassen er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å være medlem fra den dagen du blir ansatt til den dagen du slutter. 

Som en lokal pensjonskasse har vi den unike fordelen av å kunne engasjere oss direkte med våre medlemmer. Vi gir individuell tilpasset informasjon som gjør det enklere for deg å ta gode beslutninger for din egen fremtid. Ved å møte deg på den arena som passer best for deg, legger vi til rette for en trygg og informert pensjonsplanlegging.

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Bli kjent med dine medlemsfordeler.