Hvem er arbeidsgiver?

Følgende arbeidsgivere er tilknyttet Arendal kommunale pensjonskasse.

–          Arendal kommune

–          Arendal Eiendom KF

–          Arendal Havn KF

–          Arendal kirkelige fellesråd

–          Hove Drifts- og utviklingsselskap AS

–          Etablersenteret IKS

–          Arendal kommunale støttetjenester (AKST)

–          Arendal kommunale pensjonskasse

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Til deg som arbeidsgiver

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i Arendal kommunale pensjonskasse. Dette kan blant annet være ved langvarig sykemelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon hos oss.

Vi oppgraderer og får i løpet av 2020 nye digitale løsninger for å gjøre det lettere for deg og den ansatte å fylle ut søknader om pensjon hos oss og få oversikt over medlemskap i din egen arbeidsgiverportal.

Arbeidsgiverportal
Kontakt oss
Hovedtariffavtalen
Raskere frisk