Hvem er arbeidsgiver?

Følgende arbeidsgivere er tilknyttet Arendal kommunale pensjonskasse.

–          Arendal kommune

–          Arendal Eiendom KF

–          Arendal Havn KF

–          Arendal kirkelige fellesråd

–          Hove Drifts- og utviklingsselskap AS

–          Agder kommunale støttetjenester (AKST)

–          Arendal kommunale pensjonskasse

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. Når du er registrert som medlem, vil du få tilsendt medlemsbrev fra oss med bekreftelse på medlemskapet.

Til deg som arbeidsgiver

Arbeidsgiver er ansvarlig for å orientere sine ansatte om pensjonsrettigheter i Arendal kommunale pensjonskasse. Dette kan blant annet være ved langvarig sykmelding hvor den ansatte må søke arbeidsavklaringspenger (AAP) og kan ha rett på midlertidig uførepensjon fra oss.

Har du som arbeidsgiver spørsmål vedrørende bistand til orientering om pensjonsrettigheter til dine ansatte, er du velkommen til å ta kontakt med oss.