Medlemsfordeler

En av de store fordelene du har som medlem hos oss er at vi er en lokal pensjonskasse. Vi har vårt kontor i Arendal og tar imot medlemmer for individuell veiledning. Du kan kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale en time.

I samarbeid med Arendal kommune arrangerer vi årlig «Inspirasjonskurs for seniorer» for alle ansatte i aldersgruppen 58 til 60 år. Vi sender ut invitasjonsbrev med påmelding til de det gjelder hvert år. Kurset inneholder informasjon om pensjoner, pensjonistøkonomi og juridiske emner som blant annet arv, familierett, eiendom og testament.

Som medlem i Arendal kommunale pensjonskasse har du mulighet til å søke om lån fra oss mot pant i bolig.  Lån til medlemmer i pensjonskassen er definert som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir beregnet ut fra en sats kalt normrente som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året. For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold, tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.
Vi kan også tilby våre rettighetshavere gode betingelser på lån og forsikringer via Storebrand. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

Lån fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP)

Alle våre medlemmer kan søke om lån, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Gjenlevende ektefelle kan også søke om lån.

Dersom et yrkesaktivt medlem slutter i sin stilling med medlemskap i AKP, kan lånet opprettholdes, men renten vil da bli tillagt 0,5 prosentpoeng.

Lånetaker må selv bo i boligen eller leiligheten som stilles som sikkerhet for lånet, dersom ikke annen ordning er godkjent av pensjonskassen i en overgangsfase. Boligen eller leiligheten må være fullverdiforsikret.

Mer informasjon finner du nedenfor.

Hvor mye du kan låne avhenger av din økonomiske situasjon, lån gis etter en samlet vurdering av pantesikkerheten og din betjeningsevne. Tenk igjennom hvilken livssituasjon du er i og hvilken livsstil du ønsker å ha før du bestemmer deg for hvor mye lån du tar opp. Pensjonskassen må vurdere om du har tilstrekkelig midler til å dekke normale utgifter til livsopphold ved en rente på minimum 7 prosent, har du ikke dette kan ikke pensjonskassen innvilge lånesøknaden.

Du kan ikke ha en samlet gjeld som overstiger 3 ganger brutto inntekt. Er ektefelle/samboer felles låntaker, legges den samlede brutto inntekten til grunn.

Sikkerhet i egen bolig eller selveierleilighet

Lån ytes mot 1. prioritets pant innenfor 70 prosent av godkjent takst eller meglers verdivurdering. Maksimum lånebeløp er 2.000.000 kroner. Pensjonskassen kan innenfor samme ramme vike prioritet for Husbanken.

Sikkerhet i egen borettslagsleilighet

Lån ytes mot pant i adkomstdokumentene innenfor 70 prosent av innskuddsbeløpet/kjøpesummen. Maksimum lånebeløp er 1.500.000 kroner.

Det blir ikke stilt krav til hva du bruker lånet til så lenge vi har sikkerhet i bolig eller leilighet eid av låntaker, og lånet ligger innenfor 70 prosent av boligens eller leilighetens verdi. Du kan bruke lånet til boligkjøp, refinansiering, modernisering, hytte og bil etc.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden om lån fra AKP:

  • Gyldig verdivurdering av boligen eller leiligheten. Verdivurderingen må være av ny dato og utført av en takstmann eller eiendomsmegler som har vært på befaring i boligen/leiligheten. Hvis du bor i et borettslag, må du passe på at eiendomsmegleren oppgir om markedsverdien inkluderer fellesgjeld eller ikke. Verdivurderingen betales av lånetaker.
  • Kopi av din siste skattemelding og lønnsslipp, og eventuelt fra medlåntaker

Laveste rente på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse er 5,2 prosent for nye lån. Vi tilbyr ikke fastrentelån.

Termin gebyr: 20 kroner
Etableringsgebyr: 600 kroner
Tinglysningsgebyr bolig eller selveierleilighet: 540 kroner
Tinglysningsgebyr borettslagleilighet: 440 kroner
Termin forfall: Månedlig

Du kan få avdragsfrihet i inntil 5 år dersom lånet er innenfor 60% av stilt sikkerhet. Deretter avdras lånet over maksimum 25 år.

Annuitetslån

Med et annuitetslån, som er mest vanlig, betaler man samme beløp hver måned gjennom hele lånets løpetid, med mindre rentesatsen endrer seg. Det som kjennetegner annuitetslån, er at man til å begynne med betaler mer renter enn avdrag. Etter hvert som man betaler mer og mer ned på lånet, vil avdragene bli større og rentene mindre.

Serielån

Har du god betjeningsevne, kan du velge serielån i stedet for annuitetslån. I et serielån er avdragsbeløpet det samme gjennom hele låneperioden, mens rentebeløpet synker etter hvert lånet nedbetales. Som regel vil tilbakebetalingen av et serielån gi noe større utgifter for kunden til å begynne med, enn det annuitetslån gir.

Et serielån betyr at man i starten vil betale tilbake mer av lånet enn om han har et annuitetslån (siden man i et annuitetslån i begynnelsen betaler mer renter enn avdrag). På den måten vil samlet rentebetaling bli noe lavere for serielån enn for annuitetslån med samme rente og løpetid.

Ja, alle typer lån kan refinansieres. For refinansiering gjelder samme regler som for lån til egen bolig og lån til borettslagsleilighet.

Nei. Vi tilbyr ikke mellomfinansiering.

Mellomfinansiering er finansiering av din nye bolig før du har fått oppgjør for din gamle bolig.

Det er mulighet for å tinglyse panteretten på et større beløp enn man faktisk låner. Dersom man får lånebehov i fremtiden, vil en panterett kunne lånes opp til panterettens pålydende, forutsatt at lånetaker har tilfredsstillende sikkerhet og betjeningsevne. Kunden slipper således unødvendige gebyrer til det offentlige. En panterett har en levetid på 30 år.

Alle lån gis med 6 ukers gjensidig oppsigelsesfrist. Det gjelder så vel hel oppsigelse, som endringer i enkelte vilkår.

AKP behandler søknad om lån, og gir lånetilsagn. Du benytter vårt søknadsskjema som du finner på høyre side.

Husk å legg ved nødvendig dokumentasjon:

  • Verdivurdering eller takst av din bolig
  • Siste skattemelding og lønnsslipp fra deg og eventuelt medlåntaker

Vi har avtale med Sparebanken Sør som forvalter låneavtalene og oppbevarer panteobligasjoner og dokumenter

Lånekalkulator

Lånekalkulatoren gir deg et estimat på terminbeløp og effektiv rente på lån fra oss. Effektiv rente vil avhenge av valgt nedbetalingsprofil og terminforfall. Du vil også her kunne se hvordan utgiftene endres ved endret rente og nedbetalingstid.

Laveste rente på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse er 5,2 prosent for nye lån.

Termin gebyr: 20 kroner
Etableringsgebyr: 600 kroner
Tinglysningsgebyr bolig eller selveierleilighet: 540 kroner
Tinglysningsgebyr borettslagleilighet: 440 kroner
Termin forfall: Månedlig

Vanntårnet på Hisøy
Lånekalkulator
kr
 

Lån og forsikring i Storebrand

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån og forsikringer til rettighetshavere i pensjonskasser. Ettersom Arendal kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen kan vi tilby våre rettighetshavere disse medlemsfordelene.

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer:

  • Aktive medlemmer
  • Personer med oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunene/øvrige medlemsforetak)
  • Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

Du kan lese mer om medlemsfordelene på Storebrand.no. Dersom du trenger råd eller hjelp, kan du ta direkte kontakt med en kundekonsulent i Storebrand per telefon eller e-post. Husk at all dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.