Tilgjengelighetserklæring for Arendal kommunale pensjonskasse

«En setning om at de ikke er offentlige».

Denne erklæringen gjelder for akpensjon.no. Tallene er fra 27. januar 2023.

Tilgjengelighet/Accessibility

Vi bruker Siteimprove til å kontinuerlig måle i hvilken grad akpensjon.no oppfyller kravene til tilgjengelige nettsider (universell utforming). Verktøyet gir oss en «Accessibility Score» som viser i hvilken grad nettsiden samsvarer med standardene i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Accessibility Score: 98 av 100 poeng

WCAG-nivå A – score 100/100

WCAG-nivå AA, score 100/100

WCAG-nivå AAA, score 95/100

De ulike elementene på nettsiden er sjekket, inkludert skjemaer, bilder og linker. Sjekkene er kategorisert etter «bestått» eller «ikke bestått».

Kilde: Siteimprove.

Dette kan rettes opp:

PDF`er, hovedsakelig årsrapporter er ikke universelt utformet

Videoene som er på nettsiden er ikke tekstet.

Tips

Tekststørrelse

Hold inne Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn.
Hold inne Ctrl og tast – (minus) for å zoome ut.

Skjermleser

En skjermleser er et dataprogram som presenterer det visuelle på en skjerm over til en leseliste eller til syntetisk tale. Et eksempel på en slik skjermleser er Jaws. 

.

Du kan få mer informasjon om skjermlesere på Blindeforbundets nettsider.

Hvordan si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller som er språklig vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold på akpensjon.no?

Vi setter pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet.

Her kan du ta kontakt: post@akpensjon.no