Få en innføring i pensjonssystemet

Nedenfor finner du en kort video som gir deg en enkel oversikt over pensjonssystemet i Norge. Denne videoen forklarer hvordan systemet er bygd opp og viser de tre hoveddelene: pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og din egen sparing.

Når det gjelder AFP og alderspensjon, er det viktig å vite at reglene kan være forskjellig avhengig av når du er født. For de som er født i 1962 eller tidligere er det andre regler enn for de som er født i 1963 eller senere. For å få informasjon om AFP og alderspensjon som er tilpasset ditt fødselsår, kan du gå videre for å se de relevante videoene nedenfor. 

Du kan også se noen korte animasjonsfilmer som forklarer litt om uførepensjon og etterlattepensjon.

Om pensjonsystemet

Reglene for AFP og alderspensjon er helt forskjellige for deg som er født i 1962 eller tidligere og for deg som er født i 1963 eller senere.

Uførepensjon

Ektefellepensjon

Barnepensjon