Arbeidstakeres plikt til å fratre stillingen ved særaldersgrense ble opphevet 1. Juli 2021, ønsker du å lese endringsloven, kan du gjøre det her.

For å sikre god ivaretakelse av aml. § 15-13 a, samt lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, har partene i kommunal sektor utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som er omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022. Informasjon fra KS kan du lese her.