Kontakt oss

Åpningstid: Mandag til fredag kl. 09.00 til 15.00

Adresse:
Postboks 10, 4801 Arendal
Teaterplassen 3, 4836 Arendal

Sentralbord: 37 01 30 00
Telefax: 37 01 31 58

E-post: post@akpensjon.no

Kjetil Korneliussen
Adm. direktør
tlf: 37 01 31 59
mob: 95 18 15 96
e-post: kjetil.korneliussen@akpensjon.no
Anne Tove Torgersen
Nestleder/Pensjonsrådgiver
tlf: 37 01 31 56
e-post: anne.tove.torgersen@akpensjon.no
Liv R. Roland
Regnskapsansvarlig
tlf: 37 01 32 06
e-post: liv.rigmor.roland@akpensjon.no
Marit Johnsen
Pensjonsrådgiver
tlf: 37 01 32 91
e-post: marit.johnsen@akpensjon.no

Eileen Kiste-Berg
Pensjonsrådgiver
tlf: 37 01 32 05
e-post: eileen.kiste-berg@akpensjon.no