Trygdeoppgjøret ble klart i slutten av mai og grunnbeløpet økte fra 106 399 kroner til 111 477 kroner fra 1. mai 2022. Dette tilsvarer en økning på 4,77 prosent.

Alderspensjon, AFP og særalderspensjon blir regulert med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. I år tilsvarer dette en økning på 3,53 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.

Uførepensjon og etterlattepensjon for deg som er under 67 år får en økning på 4,77 prosent fra 1. mai.

Pensjonskassen forventer at arbeidet med reguleringen blir ferdig til pensjonsutbetalingen den 12. september 2022. Du vil da motta etterbetaling fra 1. mai.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no