Trygdeoppgjøret for 2023 er vedtatt.

Grunnbeløpet øker fra 111 477 kroner til 118 620 kroner med virkning fra 1. mai 2023. Dette tilsvarer en økning på 6,41 prosent. Gjennomsnittet av lønns-og prisveksten er 8,54 prosent.

Det er ulik pensjonsregulering for de forskjellige pensjonsytelsene. Pensjon under utbetaling reguleres slik med virkning fra 1. mai 2023:

  • Alderspensjon, særalderspensjon og AFP øker med 8,54 prosent. AFP-tillegget på inntil 1 700 kroner reguleres ikke
  • Uførepensjon øker med 6,41 prosent
  • Etterlattepensjon før fylte 67 år øker med 6,41 prosent
  • Etterlattepensjon etter fylte 67 år øker med 8,54 prosent

Pensjon under opptjening reguleres med økningen i grunnbeløpet.

Pensjonskassen planlegger å gjennomføre arbeidet med årets regulering slik at den er ferdig til pensjonsutbetalingen den 12. juli. Det vil da være med etterbetaling fra 1. mai.