Laveste nominelle rentesats på lån fra Arendal kommunale pensjonskasse vil fra 1. januar 2024 være 4,9 prosent.

Lån til medlemmer i pensjonskassen defineres som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag skattlagt. Denne fordelen blir beregnet ut fra en sats kalt normrente som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året.

Normrenten er fra 1. januar 2024 fastsatt til 4,9 prosent.

For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.