I desember er det skattefri utbetaling av pensjonen om du er alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon. Foto: NTB Franke + Mans

Skatt og pensjon i desember
Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 12. desember.
Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no.
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV.

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider.

Skattetrekk på pensjon
Arendal kommunale pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg. Det kan du gjøre ved å gå inn Skatteetatens sider.

Ekstra skattetrekk
Har du hatt ekstra skattetrekk på din pensjon, vil dette nullstilles ved overgangen til 2024. Hvis du ønsker å trekke ekstra skatt på din pensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse, kan du sende en e-post om dette til post@akpensjon.no, eller ringe oss på 370 13 000