Arendal kommunale pensjonskasse utbetaler pensjonen den 12. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helg/helligdag.

Hvis den 12. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. Her er en oversikt over utbetalingsdatoene i 2024, samt generell informasjon om pensjon og skatt.

Januar12.01.2024
Februar12.02.2024
Mars12.03.2024
April12.04.2024
Mai10.05.2024
Juni12.06.2024
Juli12.06.2024
August12.08.2024
September12.09.2024
Oktober11.10.2024
November12.11.2024
Desember12.12.2024

Skattetrekk på pensjon

Arendal kommunale pensjonskasse beregner ikke skatt. Vi innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten. Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.
Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no

Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon

Januar – november: Vanlig skattetrekk
Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjon

Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk
Juni: Ikke skattetrekk
Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

Foto: Istock / Piksel