Laveste nominelle rentesats på nye lån fra Arendal kommunale pensjonskasse er nå 5,2 prosent.
For eksisterende lån vil den nye rentesatsen på 5,2 prosent være gjeldende fra 1. mai 2024

Lån til medlemmer i pensjonskassen defineres som lån i arbeidsforhold. Fordelen med rimelige lån i arbeidsforhold blir i dag skattlagt. Denne fordelen blir beregnet ut fra en sats kalt normrente som fastsettes av Skattedirektoratet 6 ganger i året.

Normrenten er fra 1. mai fastsatt til 5,2 prosent.

For å unngå at våre medlemmer blir skattlagt etter reglene om lån i arbeidsforhold tilbyr vi ikke lån under normrentesatsen.