Pensjonskassens resultat er svært godt. Avkastningen på investert kapital for 2023 er på solide 9,9 prosentpoeng og er 3,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Det gode resultatet har gitt styret mulighet til å tilføre 200 millioner kroner til premiefond. Denne historisk høye tilførselen til premiefond bidrar til lavere pensjonskostnad for Arendal kommune og de øvrige medlemsbedriftene.

Arendal kommunale pensjonskasse ble opprettet i 1916 som den femte pensjonskassen i landet. I det første driftsåret var det registrert 95 medlemmer og forvaltningskapitalen var 13 tusen kroner.  Registrerte medlemmer er nå økt til 13 tusen og forvaltningskapitalen er nå 5 milliarder kroner. Saksbehandling og ivaretakelse av medlemmene samt forvaltning av kapitalen blir foretatt av 5 ansatte på bryggekanten i Arendal.

Pensjonskassen har et utstrakt samarbeid med andre frittstående pensjonskasser. Dette samarbeidet gir muligheter for samhandling, god læring og effektiv drift til nytte for alle involverte parter.

I årsrapporten for 2023 kan du lese mer om pensjonskassen og det gode resultatet

Med vennlig hilsen 

Kjetil Korneliussen
Adm. direktør
kjetil.korneliussen@akpensjon.no      +47 95181595
Arendal Kommunale pensjonskasse logo, sort tekst.