Kort forklart om pensjon

På høyre side finner du linker til flere korte animasjonsfilmer som vil gi deg en liten introduksjon til det norske pensjonssystemet og de forskjellige pensjonene fra Arendal kommunale pensjonskasse.

Pensjon er den inntekten som helt eller delvis skal erstatte din lønn, eller annen inntekt fra arbeid. Det norske pensjonssystemet er tredelt og består av pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Hva som gjelder for deg og din pensjon er blant annet avhengig av hvilket år du er født i.

Dersom du må slutte helt eller redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Dine etterlatte kan ha rett til etterlattepensjon.

Nærmere om pensjon

Ønsker du mer inngående informasjon om pensjon, vil du finne dette nedenfor. Ved å trykke på boksen blir du tatt videre til en informasjonsside om den ytelsen du ønsker mer informasjon om. Her vil du blant annet finne informasjon om vilkår, inntektsregler og hvordan du søker.

Du vil også kunne lese mer om levealdersjustering og samordningsregler for alderspensjon.

En gul sommerfugl på en mørk rosa blomst

AFP (Avtalefestet pensjon)

Alderspensjon

Årstall 1962 og pil mot venstre
Årstall 1962 og pil mot venstre
Årstall 1963 og pil til høyre
Årstall 1963 og pil til høyre

Uførepensjon

Når arbeidsevnen reduseres på grunn av sykdom eller skade

Du kan ha rett til en uførepensjon fra oss hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år, og blir et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Har du ikke rett til disse ytelsene fra NAV, kan du i noen tilfeller få uførepensjon fra oss likevel.

Etterlattepensjon

Økonomisk trygghet for etterlatte

Et medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) gir deg og familien din en ekstra sikkerhet. Hvis et medlem i AKP dør, kan de etterlatte ha rett til etterlattepensjon fra oss.

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon, og du finner her mer informasjon om begge ytelsene.

Alderspensjon

Årstall 1962 og pil mot venstreAlderspensjon for deg født i 1962 eller tidligere

Alderspensjon for deg som er født i 1962 eller tidligere er i hovedsak omfattet av det nåværende regelverket for offentlig tjenestepensjon, men med nye regler for levealdersjustering og samordning. For deg som er født i årene 1959 – 1962 gjelder det egne regler for individuell garanti.

Du vil her få mer informasjon om alderspensjon for deg som er født i 1962 eller tidligere

Årstall 1963 og pil til høyreAlderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Fra og med 1.1.2020 vil offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere tjene opp til alderspnejon ved at det settes av midler i en pensjonsbeholdning. Du beholder eventuell opptjening du har tjent opp før 1.1.2020. Opptjent pensjon fra den gamle ordningen følger det gamle regelverket, og opptjent pensjon i den nye ordningen følger det nye regelverket. Mange vil derfor oppleve at deres fremtidige alderspensjon beregnes etter to sett regler.

Du vil her få mer informasjon om alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Årstall 1963 og pil til høyre

AFP er en tidligpensjonsordning for deg født i 1962 og tidligere og som ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon når du er mellom 62 og 67 år. For å ha rett til AFP  må du være yrkesaktiv med medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse på pensjoneringstidspunktet. Ønsker du å gå av med en delvis AFP må du selv avtale dette med din arbeidsgiver.

Du vil her få mer informasjon om vilkårene for AFP, reglene for inntekt og om etteroppgjør

Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er ennå ikke vedtatt i lov. For deg som er født i 1963 eller senere er ordningen kraftig endret. Den endres fra å være en tidligpensjonsordning mellom 62 og 67 år til en livsvarig pensjon som ofte blir kalt «ny AFP» eller «livsvarig AFP».

Ny AFP utformes etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor. Uttaket kan startes mellom 62 og 67 år og må tas ut samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Ny AFP skal fritt kunne kombineres med inntekt uten at pensjonen blir avkortet.

1963- kullet fyller 62 år i 2025 og kan som første årskull ta ut pensjon etter nye regler. Du finner mer informasjon om det foreløpige forslaget til ny AFP for ditt årskull her.

AFP for deg som medlem er i Arendal kommunale pensjonskasse

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon når du er mellom 62 og 67 år. For å ha rett til AFP  må du være yrkesaktiv med medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse på pensjoneringstidspunktet. Ønsker du å gå av med en delvis AFP må du selv avtale dette med din arbeidsgiver. Du vil her få mer informasjon om vilkårene for AFP, reglene for inntekt og om etteroppgjør

Alderspensjon for deg som er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse

Alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Du kan søke om alderspensjon fra AKP fra måneden etter fylte 67 år, eller når du har nådd aldersgrensen for din stilling. Du vil her få mer informasjon om blant annet alderspensjon for ditt årskull, særaldersgrenser og regler for inntekt.

Økonomisk støtte når arbeidsevnen reduseres på grunn av sykdom eller skade

Du kan ha rett til en uførepensjon fra oss hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år, og blir et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Har du ikke rett til disse ytelsene fra NAV, kan du i noen tilfeller få uførepensjon fra oss likevel.

Økonomisk trygghet for etterlatte

Et medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) gir deg og familien din en ekstra sikkerhet. Hvis et medlem i AKP dør, kan de etterlatte ha rett til etterlattepensjon fra oss.

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon, og du finner her mer informasjon om begge ytelsene.

Kort forklart om pensjon

Nedenfor finner du linker til flere korte animasjonsfilmer som vil gi deg en liten introduksjon til det norske pensjonssystemet og de forskjellige pensjonene fra Arendal kommunale pensjonskasse.

Pensjon er den inntekten som helt eller delvis skal erstatte din lønn, eller annen inntekt fra arbeid. Det norske pensjonssystemet er tredelt og består av pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Hva som gjelder for deg og din pensjon er blant annet avhengig av hvilket år du er født i.

Dersom du må slutte helt eller redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Dine etterlatte kan ha rett til etterlattepensjon.

Nærmere om pensjon

Ønsker du mer inngående informasjon om pensjon, vil du finne dette nedenfor. Ved å trykke på boksen blir du tatt videre til en informasjonsside om den ytelsen du ønsker mer informasjon om. Her vil du blant annet finne informasjon om vilkår, inntektsregler og linker til søknadsskjema.

Du vil også kunne lese mer om levealdersjustering og samordningsregler for alderspensjon.

En gul sommerfugl på en mørk rosa blomst

AFP for deg som medlem er i Arendal kommunale pensjonskasse

AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon når du er mellom 62 og 67 år. For å ha rett til AFP  må du være yrkesaktiv med medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse på pensjoneringstidspunktet. Ønsker du å gå av med en delvis AFP må du selv avtale dette med din arbeidsgiver. Du vil her få mer informasjon om vilkårene for AFP, reglene for inntekt og om etteroppgjør

Alderspensjon for deg som er medlem i Arendal kommunale pensjonskasse

Alderspensjon fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Du kan søke om alderspensjon fra AKP fra måneden etter fylte 67 år, eller når du har nådd aldersgrensen for din stilling. Du vil her få mer informasjon om blant annet alderspensjon for ditt årskull, særaldersgrenser og regler for inntekt.

Økonomisk støtte når arbeidsevnen reduseres på grunn av sykdom eller skade

Du kan ha rett til en uførepensjon fra oss hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år, og blir et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Har du ikke rett til disse ytelsene fra NAV, kan du i noen tilfeller få uførepensjon fra oss likevel.

Økonomisk trygghet for etterlatte

Et medlemskap i Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) gir deg og familien din en ekstra sikkerhet. Hvis et medlem i AKP dør, kan de etterlatte ha rett til etterlattepensjon fra oss.

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon, og du finner her mer informasjon om begge ytelsene.