Styret

Arendal kommunale pensjonskasse ledes av et styre på seks medlemmer. Styret har upersonlige, prioriterte varamedlemmer for de styremedlemmene som er utnevnt av enheter med ordninger i pensjonskassen og rettighetshavere.

Bystyret i Arendal kommune oppnevner fire av styremedlemmene med varamedlemmer. To av disse styremedlemmer har ingen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgivere, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i Arendal kommunale pensjonskasse.

Arbeidstakerorganisasjonene oppnevner to styremedlemmer med varamedlemmer blant de innskuddspliktige medlemmene og pensjonistene i pensjonskassen.

Lovgivningens krav til egnethet, kompetanse, vandel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevnelse av styrets medlemmer. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes for en periode på 4 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.

Styret er selvkonstituerende, og velger selv sin leder.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes for en periode på 4 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.

Mer om oss


Styrets sammensetting i perioden okt/nov 2017/2019 – okt/nov 2021/2023

Styremedlemmer oppnevnt av bystyret:

Navn Valgperiode
Morten Kraft AP 2019-2023
Fredrik W. Knutsen Uavhengig 2019-2023
Milly O. Grundesen SP 2017-2021
Siri Lyngvi-Østerhus Uavhengig 2017-2021
1. varamedlem: Anders Kylland Frp 2019-2023
2. varamedlem: Peder Syrdalen Uavhengig 2019-2023
3. varamedlem: Ingrid D. Skårmo Frp 2017-2021
4. varamedlem: Tonje Breivik Uavhengig 2017-2023

Styremedlemmer oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner:

Navn Tilknytning Valgperiode
Jon Vidar Skogeng FF 2019-2023
Inger Mari Sørvig Delta 2017-2021
1. varamedlem: Vigdis Røed FF 2019-2023
2. varamedlem: Øystein Neegaard UF 2017-2021

Styret har valgt Morten Kraft som leder for perioden okt/nov 2019 – 2021.

Styret har valgt Fredrik William Knudsen som nestleder for perioden okt/nov 2019 – 2021.