Styret

Arendal kommunale pensjonskasse ledes av et styre på seks medlemmer. Styret har upersonlige, prioriterte varamedlemmer for de styremedlemmene som er utpekt av enheter med ordninger i pensjonskassen og rettighetshavere.

Bystyret i Arendal kommune utpeker fire av styremedlemmene med varamedlemmer. To av disse styremedlemmer har ingen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgivere, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i Arendal kommunale pensjonskasse.

Arbeidstakerorganisasjonene utpeker to styremedlemmer med varamedlemmer blant de innskuddspliktige medlemmene og pensjonistene i pensjonskassen.

Lovgivningens krav til egnethet, kompetanse, vandel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevnelse av styrets medlemmer. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes for en periode på 4 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.

Styret er selvkonstituerende, og velger selv sin leder.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes for en periode på 4 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.


Styrets sammensetting i perioden okt/nov 2019/2021 – okt/nov 2023/2025

Styremedlemmer oppnevnt av bystyret:

NavnValgperiode
Morten KraftUavhengig2023-2027
Fredrik W. KnutsenUavhengig2023-2027
Milly O. GrundesenSP2021-2025
Siri Lyngvi-ØsterhusUavhengig2021-2025
1. varamedlem: Anders KyllandFrp2023-2027
2. varamedlem: Erik Johan Tellefsen LindøeUavhengig2023-2027
3. varamedlem: Nina RolandH2021-2025
4. varamedlem: Tonje BreivikUavhengig2021-2025

Styremedlemmer oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner:

NavnTilknytningValgperiode
Jon Vidar SkogengFF2023-2027
Inger Mari SørvigDelta2021-2025
1. varamedlem: Siglin SolbakkenDelta2023-2027
2. varamedlem: Øystein NeegaardSkolelederforbundet2021-2025

Styret har gjenvalgt Morten Kraft som leder og Fredrik William Knudsen som nestleder for perioden oktober/november 2023 – 2025.