Styret

Arendal kommunale pensjonskasse ledes av et styre på seks medlemmer. Styret har upersonlige, prioriterte varamedlemmer for de styremedlemmene som er utpekt av enheter med ordninger i pensjonskassen og rettighetshavere.

Bystyret i Arendal kommune utpeker fire av styremedlemmene med varamedlemmer. To av disse styremedlemmer har ingen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgivere, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i Arendal kommunale pensjonskasse.

Arbeidstakerorganisasjonene utpeker to styremedlemmer med varamedlemmer blant de innskuddspliktige medlemmene og pensjonistene i pensjonskassen.

Lovgivningens krav til egnethet, kompetanse, vandel og kjønnsrepresentasjon skal ivaretas ved utnevnelse av styrets medlemmer. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes for en periode på 4 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.

Styret er selvkonstituerende, og velger selv sin leder.

Styrets medlemmer og varamedlemmer utpekes for en periode på 4 år. Styremedlem står i vervet frem til nytt medlem er valgt.


Styrets sammensetting i perioden okt/nov 2019/2021 – okt/nov 2023/2025

Styremedlemmer oppnevnt av bystyret:

Navn Valgperiode
Morten Kraft AP 2019-2023
Fredrik W. Knutsen Uavhengig 2019-2023
Milly O. Grundesen SP 2021-2025
Siri Lyngvi-Østerhus Uavhengig 2021-2025
1. varamedlem: Anders Kylland Frp 2019-2023
2. varamedlem: Peder Syrdalen Uavhengig 2019-2023
3. varamedlem: Nina Roland H 2021-2025
4. varamedlem: Tonje Breivik Uavhengig 2021-2025

Styremedlemmer oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner:

Navn Tilknytning Valgperiode
Jon Vidar Skogeng FF 2019-2023
Inger Mari Sørvig Delta 2021-2025
1. varamedlem: Vigdis Røed FF 2019-2023
2. varamedlem: Øystein Neegaard Skolelederforbundet 2021-2025

Styret har valgt Morten Kraft som leder for perioden oktober/november 2021 – 2023.

Styret har valgt Fredrik William Knudsen som nestleder for perioden oktober/november 2021 – 2023.